menu

הופעות ברידינג3

22/07/2016
שלומי סרנגה - מועדון לילה
22/07/2016
26/05/2016
אורפנד לנד- ORPHANED LAND
26/05/2016
28/05/2016
גיא ורועי זו ארץ - לדינו ופיוט מהבית
28/05/2016
31/05/2016
Lee Ritenour
31/05/2016

שעה: 22:30

17/06/2016
Comedy Club
17/06/2016
23/06/2016
אהוד בנאי - כנסיית השכל "המופע המשותף"
23/06/2016

22:00

08/07/2016
מתי כספי - 50 שנה של מוסיקה
08/07/2016
09/07/2016
TRIO VERTUOSO
09/07/2016
12/07/2016
מושיק עפיה - חצי חיים
12/07/2016
14/07/2016
חיים משה
14/07/2016

22:00

16/08/2016
תמיר גל
16/08/2016
15/09/2016
TEHO TEARDO and BLIXA BARGELD
15/09/2016